ทำเลและที่ตั้ง


สถานที่ใกล้เคียงและการเดินทางที่สะดวก

ช็อปปิ้ง
- แม็คโคร สาขาเชียงราย (5 นาที / 1.6 กม.)
- Mega Home (9 นาที / 4.5 กม.)
- ตลาดบ้านดู่ (4 นาที / 2.1 กม.)
ธนาคาร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ (3 นาที / 2 กม.)
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านดู่ (4 นาที / 2.2 กม.)
- ธนาคารกสิกร สาขาบ้านดู่ (3 นาที / 1.6 กม.)
- ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดู่ (4 นาที / 2.2 กม.)

สถานศึกษา
- Chiang Rai International Christian School (CRICS) (4 นาที / 1.5 กม.)
- โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (5 นาที / 2 กม.)
- โรงเรียนเทศบาล 6 (12 นาที / 5.2 กม.)
- โรงเรียนเทศบาล 7 (12 นาที / 5.2 กม.)
- โรงเรียนบ้านดู่ (4 นาที / 2 กม.)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (8 นาที / 4 กม.)
สถานที่สำคัญ
- สถานีตำรวจบ้านดู่ (8 นาที / 3.7 กม.)
- โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดเชียงราย (8 นาที / 5.1 กม.)
- ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงราย (11 นาที / 7.4 กม.)
การขนส่ง การเดินทาง
- ท่าอากาศยานเชียงราย (Chiang Rai Airport) (9 นาที / 4.6 กม.)